En aquest web hi podreu trobar informació meteorològica en temps real de Girona, incloent l'última imatge del Meteosat, imatges de radar (SMC) i també una webcam i previsions del temps per a Girona i Catalunya. També hi ha un apartat per als resums anuals de temperatura, pluja i del vent de l'estació Girona-Devesa, activa des de l'any 2006. Un altre apartat és el de la mesura de radioactivitat en temps real.
Hivern  -  Primavera  -  Estiu  -  Tardor

Obra de pluriversal està subjecta a una llicència de Reconeixement -No comercial-
sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons