Resums anuals

Aquestes taules en format NOAA descriuen el valors mensuals de temperatura, precipitació i vent (màximes, mínimes i mitjanes) de l'any en curs i la seva desviació respecte a uns valors mensuals normals (DEP. FROM NORM).

Aquests valors normals s'han calculat a partir de les dades 2006-2015 de la mateixa estació.Sumari climatològic anual 2019
Seleccioni un any


					              ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: girona-bonastruc CITY: Girona  STATE: Catalunya 
ELEV:  89 m LAT: 41° 59' 11" N LONG:  2° 49' 15" E

        TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 15.0, COOL BASE 21.0
             DEP. HEAT COOL                     
    MEAN MEAN    FROM DEG  DEG            MAX MAX MIN MIN 
 YR MO MAX  MIN  MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 19 1 12.7  0.3  5.5 -1.8  293   0 18.9  6 -4.2  11  0  0  17  0
 19 2 17.2  2.6  8.9  1.0  180   1 24.2 27 -2.7  4  0  0  5  0
 19 3 18.6  5.8 11.7  1.1  66   0 21.9 16  2.3  8  0  0  0  0
 19 4
 19 5
 19 6
 19 7
 19 8
 19 9
 19 10
 19 11
 19 12
------------------------------------------------------------------------------------
    15.7  2.4  8.2  0.1  539   1 24.2 FEB -4.2 JAN  0  0  22  0

                PRECIPITATION (mm)

        DEP.  MAX    DAYS OF RAIN 
        FROM  OBS.     OVER
 YR MO TOTAL NORM  DAY DATE .2  2  20
---------------------------------------------
 19 1 11.6 -19.0  6.8  20  11  1  0
 19 2  2.0 -34.0  1.4  2  4  0  0
 19 3  7.8 -49.5  6.4  13  3  1  0
 19 4
 19 5
 19 6
 19 7
 19 8
 19 9
 19 10
 19 11
 19 12
---------------------------------------------
    21.4-102.5  6.8 JAN  18  2  0

                WIND SPEED (km/hr)
             DOM
 YR MO  AVG. HI  DATE DIR
---------------------------------
 19 1  0.6 62.8  25  NNE
 19 2  0.3 45.1  10  SSE
 19 3  0.6 53.1  6  SSE
 19 4
 19 5
 19 6
 19 7
 19 8
 19 9
 19 10
 19 11
 19 12
---------------------------------
     0.5 62.8 JAN SSE

					Hivern  -  Primavera  -  Estiu  -  Tardor

Obra de pluriversal està subjecta a una llicència de Reconeixement -No comercial-
sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons