Resums anuals

Aquestes taules en format NOAA descriuen el valors mensuals de temperatura, precipitació i vent (màximes, mínimes i mitjanes) de l'any en curs i la seva desviació respecte a uns valors mensuals normals (DEP. FROM NORM).

Aquests valors normals s'han calculat a partir de les dades 2006-2015 de la mateixa estació.Sumari climatològic anual 2024
Seleccioni un any


					              ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: girona-bonastruc CITY: Girona  STATE: Catalunya 
ELEV:  89 m LAT: 41° 59' 11" N LONG:  2° 49' 15" E

        TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 15.0, COOL BASE 21.0
             DEP. HEAT COOL                     
    MEAN MEAN    FROM DEG  DEG            MAX MAX MIN MIN 
 YR MO MAX  MIN  MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 20 1 13.8  3.0  7.7  0.4  227   0 19.4 31 -1.1  13  0  0  3  0
 20 2 17.2  5.7 10.9  3.0  131   1 23.7  3  0.4  6  0  0  0  0
 20 3 19.5 14.2 17.9  7.3   0   0 19.5  1 14.2  1  0  0  0  0
 20 4
 20 5
 20 6
 20 7
 20 8
 20 9
 20 10
 20 11
 20 12
------------------------------------------------------------------------------------
    15.5  4.5  9.4  3.6  358   1 23.7 FEB -1.1 JAN  0  0  3  0

                PRECIPITATION (mm)

        DEP.  MAX    DAYS OF RAIN 
        FROM  OBS.     OVER
 YR MO TOTAL NORM  DAY DATE .2  2  20
---------------------------------------------
 20 1 223.4 192.8 94.6  21  19  5  4
 20 2 10.8 -25.2  8.6  12  12  1  0
 20 3  0.0 -57.3  0.0  1  0  0  0
 20 4
 20 5
 20 6
 20 7
 20 8
 20 9
 20 10
 20 11
 20 12
---------------------------------------------
    234.3 110.4 94.6 JAN  31  6  4

                WIND SPEED (km/hr)
             DOM
 YR MO  AVG. HI  DATE DIR
---------------------------------
 20 1  2.9 64.4  19  SSE
 20 2  1.7 45.1  29  SSE
 20 3  4.0 46.7  1  WSW
 20 4
 20 5
 20 6
 20 7
 20 8
 20 9
 20 10
 20 11
 20 12
---------------------------------
     2.3 64.4 JAN SSE

					Hivern  -  Primavera  -  Estiu  -  Tardor

Obra de pluriversal està subjecta a una llicència de Reconeixement -No comercial-
sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons