Resums anuals

Aquestes taules en format NOAA descriuen el valors mensuals de temperatura, precipitació i vent (màximes, mínimes i mitjanes) de l'any en curs i la seva desviació respecte a uns valors mensuals normals (DEP. FROM NORM).

Aquests valors normals s'han calculat a partir de les dades 2006-2015 de la mateixa estació.



Sumari climatològic anual 2018
Seleccioni un any


					              ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: girona-bonastruc CITY: Girona  STATE: Catalunya 
ELEV:  93 m LAT: 41° 59' 11" N LONG:  2° 49' 15" E

        TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.0, COOL BASE 24.0
             DEP. HEAT COOL                     
    MEAN MEAN    FROM DEG  DEG            MAX MAX MIN MIN 
 YR MO MAX  MIN  MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 18 1 14.6  4.1  8.8  1.5  286   0 20.1  4 -0.9  13  0  0  2  0
 18 2 10.7  1.2  5.5 -2.4  350   0 18.8 15 -3.8  9  0  0  12  0
 18 3 16.0  4.7 10.0 -0.6  249   0 22.1 10 -0.7  22  0  0  2  0
 18 4 20.8  9.0 14.6  0.7  130   2 27.3 25  0.8  1  0  0  0  0
 18 5 23.1 11.5 16.7 -0.8  83   2 26.8 26  3.8  2  0  0  0  0
 18 6 28.3 15.8 21.7 -0.0  15  33 32.8 21 12.4  8  3  0  0  0
 18 7 31.6 17.9 24.5  0.1   1  38 34.1 14 15.8  1  10  0  0  0
 18 8
 18 9
 18 10
 18 11
 18 12
------------------------------------------------------------------------------------
    20.1  8.6 13.9 -0.2 1113  74 34.1 JUL -3.8 FEB  13  0  16  0

                PRECIPITATION (mm)

        DEP.  MAX    DAYS OF RAIN 
        FROM  OBS.     OVER
 YR MO TOTAL NORM  DAY DATE .2  2  20
---------------------------------------------
 18 1 41.6  11.0 25.6  7  15  3  1
 18 2 85.2  49.2 33.4  5  12  8  1
 18 3 44.4 -12.9 19.2  24  19  6  0
 18 4 130.0  80.4 45.8  11  8  8  2
 18 5 108.2  52.8 31.6  13  18  10  1
 18 6 46.4  16.9 20.0  6  9  4  0
 18 7 33.8  -9.3 29.4  16  5  2  1
 18 8
 18 9
 18 10
 18 11
 18 12
---------------------------------------------
    489.6 188.1 45.8 APR  86  41  6

                WIND SPEED (km/hr)
             DOM
 YR MO  AVG. HI  DATE DIR
---------------------------------
 18 1  1.9 46.7  5  SSE
 18 2  2.3 56.3  21  NNE
 18 3  4.3 66.0  21  SSE
 18 4  3.5 53.1  29  SSE
 18 5  2.4 43.5  12  SSE
 18 6  2.2 45.1  5  SSE
 18 7  2.6 38.6  4  SSE
 18 8
 18 9
 18 10
 18 11
 18 12
---------------------------------
     2.8 66.0 MAR SSE

					



Hivern  -  Primavera  -  Estiu  -  Tardor





Obra de pluriversal està subjecta a una llicència de Reconeixement -No comercial-
sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons