Resums anuals

Aquestes taules en format NOAA descriuen el valors mensuals de temperatura, precipitació i vent (màximes, mínimes i mitjanes) de l'any en curs i la seva desviació respecte a uns valors mensuals normals (DEP. FROM NORM).

Aquests valors normals s'han calculat a partir de les dades 2006-2015 de la mateixa estació.Sumari climatològic anual 2018
Seleccioni un any


					              ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: girona-bonastruc CITY: Girona  STATE: Catalunya 
ELEV:  89 m LAT: 41° 59' 11" N LONG:  2° 49' 15" E

        TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 15.0, COOL BASE 21.0
             DEP. HEAT COOL                     
    MEAN MEAN    FROM DEG  DEG            MAX MAX MIN MIN 
 YR MO MAX  MIN  MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 18 1 14.6  4.1  8.8  1.5  196   0 20.1  4 -0.9  13  0  0  2  0
 18 2 10.7  1.2  5.5 -2.4  267   0 18.8 15 -3.8  9  0  0  12  0
 18 3 16.0  4.7 10.0 -0.6  163   0 22.1 10 -0.7  22  0  0  2  0
 18 4 20.8  9.0 14.6  0.7  70  10 27.3 25  0.8  1  0  0  0  0
 18 5 23.1 11.5 16.7 -0.8  37  14 26.8 26  3.8  2  0  0  0  0
 18 6 28.3 15.8 21.7 -0.0   1  71 32.8 21 12.4  8  3  0  0  0
 18 7 32.0 18.3 24.9  0.5   0  134 36.3 31 15.3  23  19  0  0  0
 18 8 31.5 18.6 24.4  0.7   0  125 37.3  5 14.7  26  15  0  0  0
 18 9 28.1 16.3 21.3  1.0   2  57 32.9 20  9.9  27  1  0  0  0
 18 10 21.7 12.2 16.3 -0.3  41  10 28.3 24  6.4  30  0  0  0  0
 18 11 16.1  7.8 11.4 -0.0  118   0 22.2 11  2.3  27  0  0  0  0
 18 12 16.5  4.8  9.3  1.7  52   0 18.4  6  2.9  1  0  0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
    22.0 10.8 15.9  0.2  947  420 37.3 AUG -3.8 FEB  38  0  16  0

                PRECIPITATION (mm)

        DEP.  MAX    DAYS OF RAIN 
        FROM  OBS.     OVER
 YR MO TOTAL NORM  DAY DATE .2  2  20
---------------------------------------------
 18 1 41.6  11.0 25.6  7  15  3  1
 18 2 85.2  49.2 33.4  5  12  8  1
 18 3 44.4 -12.9 19.2  24  19  6  0
 18 4 130.0  80.4 45.8  11  8  8  2
 18 5 108.2  52.8 31.6  13  18  10  1
 18 6 46.4  16.9 20.0  6  9  4  0
 18 7 89.0  45.9 49.2  24  8  4  2
 18 8 96.6  36.5 43.4  17  10  6  2
 18 9 31.8 -26.6 29.8  6  5  1  1
 18 10 222.4 161.6 45.2  14  19  11  5
 18 11 126.8  55.4 42.4  18  24  10  2
 18 12  1.6 -27.7  0.4  5  7  0  0
---------------------------------------------
   1024.1 442.6 49.2 JUL 154  71  17

                WIND SPEED (km/hr)
             DOM
 YR MO  AVG. HI  DATE DIR
---------------------------------
 18 1  1.9 46.7  5  SSE
 18 2  2.3 56.3  21  NNE
 18 3  4.3 66.0  21  SSE
 18 4  3.5 53.1  29  SSE
 18 5  2.4 43.5  12  SSE
 18 6  2.2 45.1  5  SSE
 18 7  2.2 41.8  24  SSE
 18 8  1.0 56.3  17  SSE
 18 9  0.1 30.6  5  NNE
 18 10  0.7 53.1  14  NNE
 18 11  0.3 45.1  10  NNE
 18 12  0.0 11.3  9  SSE
---------------------------------
     1.8 66.0 MAR SSE

					Hivern  -  Primavera  -  Estiu  -  Tardor

Obra de pluriversal està subjecta a una llicència de Reconeixement -No comercial-
sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons