Resums anuals

Aquestes taules en format NOAA descriuen el valors mensuals de temperatura, precipitació i vent (màximes, mínimes i mitjanes) de l'any en curs i la seva desviació respecte a uns valors mensuals normals (DEP. FROM NORM).

Aquests valors normals s'han calculat a partir de les dades 2006-2015 de la mateixa estació.Sumari climatològic anual 2020
Seleccioni un any


					              ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: girona-bonastruc CITY: Girona  STATE: Catalunya 
ELEV:  89 m LAT: 41° 59' 11" N LONG:  2° 49' 15" E

        TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 15.0, COOL BASE 21.0
             DEP. HEAT COOL                     
    MEAN MEAN    FROM DEG  DEG            MAX MAX MIN MIN 
 YR MO MAX  MIN  MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 20 1 13.4  2.5  7.3 -0.0  201   0 17.6 17 -1.1  13  0  0  3  0
 20 2
 20 3
 20 4
 20 5
 20 6
 20 7
 20 8
 20 9
 20 10
 20 11
 20 12
------------------------------------------------------------------------------------
    13.4  2.5  7.3 -0.0  201   0 17.6 JAN -1.1 JAN  0  0  3  0

                PRECIPITATION (mm)

        DEP.  MAX    DAYS OF RAIN 
        FROM  OBS.     OVER
 YR MO TOTAL NORM  DAY DATE .2  2  20
---------------------------------------------
 20 1 222.8 192.2 94.6  21  16  5  4
 20 2
 20 3
 20 4
 20 5
 20 6
 20 7
 20 8
 20 9
 20 10
 20 11
 20 12
---------------------------------------------
    222.8 192.2 94.6 JAN  16  5  4

                WIND SPEED (km/hr)
             DOM
 YR MO  AVG. HI  DATE DIR
---------------------------------
 20 1  3.1 64.4  19  NNE
 20 2
 20 3
 20 4
 20 5
 20 6
 20 7
 20 8
 20 9
 20 10
 20 11
 20 12
---------------------------------
     3.1 64.4 JAN NNE

					Hivern  -  Primavera  -  Estiu  -  Tardor

Obra de pluriversal està subjecta a una llicència de Reconeixement -No comercial-
sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons