Resums anuals

Aquestes taules en format NOAA descriuen el valors mensuals de temperatura, precipitació i vent (màximes, mínimes i mitjanes) de l'any en curs i la seva desviació respecte a uns valors mensuals normals (DEP. FROM NORM).

Aquests valors normals s'han calculat a partir de les dades 2006-2015 de la mateixa estació.Sumari climatològic anual 2017
Seleccioni un any


					              ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: girona-bonastruc CITY: Girona  STATE: Catalunya 
ELEV:  91 m LAT: 41° 59' 11" N LONG:  2° 49' 15" E

        TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.0, COOL BASE 24.0
             DEP. HEAT COOL                     
    MEAN MEAN    FROM DEG  DEG            MAX MAX MIN MIN 
 YR MO MAX  MIN  MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 17 1 11.0  1.0  5.3 -2.0  395   0 16.1 31 -5.3  18  0  0  13  0
 17 2 16.2  5.6 10.2  2.3  218   0 20.9 22 -0.6  9  0  0  1  0
 17 3 19.4  5.9 12.2  1.6  191   0 25.6 10  3.2  5  0  0  0  0
 17 4 20.7  7.1 13.7 -0.2  147   0 25.7 10  0.8  28  0  0  0  0
 17 5 25.0 12.1 18.2  0.7  64  14 31.8 25  6.2  1  0  0  0  0
 17 6 30.5 17.3 23.6  1.9  11  62 35.7 16 11.9  30  13  0  0  0
 17 7 30.3 17.9 23.9 -0.5   5  57 34.7 15 11.9  1  6  0  0  0
 17 8 31.2 18.9 24.6  0.9   5  71 37.4  4 13.7  11  15  0  0  0
 17 9 24.4 13.6 18.3 -2.0  49   5 31.2  5  7.8  16  0  0  0  0
 17 10 23.7 12.2 17.1  0.5  72   2 28.8  5  6.7  30  0  0  0  0
 17 11 16.6  3.9  9.4 -2.0  262   0 22.0  2 -1.1  15  0  0  2  0
 17 12 11.5  0.2  5.2 -2.4  205   0 15.4 10 -3.2  4  0  0  9  0
------------------------------------------------------------------------------------
    22.2 10.1 15.6 -0.1 1624  211 37.4 AUG -5.3 JAN  34  0  25  0

                PRECIPITATION (mm)

        DEP.  MAX    DAYS OF RAIN 
        FROM  OBS.     OVER
 YR MO TOTAL NORM  DAY DATE .2  2  20
---------------------------------------------
 17 1 105.4  74.8 33.4  20  17  6  2
 17 2 45.6  9.6 14.8  15  13  6  0
 17 3 34.8 -22.5 13.8  4  9  3  0
 17 4 26.0 -23.6 11.0  15  9  4  0
 17 5 16.2 -39.2  7.0  19  9  3  0
 17 6 74.4  44.9 62.4  30  7  3  1
 17 7 16.4 -26.7  6.2  9  8  3  0
 17 8 40.2 -19.9 27.2  10  8  3  1
 17 9 64.8  6.4 16.8  9  12  7  0
 17 10 40.2 -20.6 36.0  19  9  2  1
 17 11  6.4 -65.0  2.4  29  7  2  0
 17 12  3.0 -26.3  1.8  1  7  0  0
---------------------------------------------
    473.6-107.9 62.4 JUN 115  42  5

                WIND SPEED (km/hr)
             DOM
 YR MO  AVG. HI  DATE DIR
---------------------------------
 17 1  3.0 64.4  16  NNE
 17 2  2.1 51.5  4  SSE
 17 3  2.0 49.9  13  SSE
 17 4  2.7 49.9  19  SSE
 17 5  3.1 37.0  11  SSE
 17 6  3.9 54.7  30  SSE
 17 7  2.2 45.1  20  SSE
 17 8  2.0 51.5  7  SSE
 17 9  0.3 41.8  14  SSE
 17 10  0.3 35.4  15  SSE
 17 11  1.4 56.3  13  NNE
 17 12  1.9 49.9  11  SSE
---------------------------------
     2.1 64.4 JAN SSE

					Hivern  -  Primavera  -  Estiu  -  Tardor

Obra de pluriversal està subjecta a una llicència de Reconeixement -No comercial-
sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons