Resums anuals

Aquestes taules en format NOAA descriuen el valors mensuals de temperatura, precipitació i vent (màximes, mínimes i mitjanes) de l'any en curs i la seva desviació respecte a uns valors mensuals normals (DEP. FROM NORM).

Aquests valors normals s'han calculat a partir de les dades 2006-2015 de la mateixa estació.Sumari climatològic anual 2019
Seleccioni un any


					              ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: girona-bonastruc CITY: Girona  STATE: Catalunya 
ELEV:  89 m LAT: 41° 59' 11" N LONG:  2° 49' 15" E

        TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 15.0, COOL BASE 21.0
             DEP. HEAT COOL                     
    MEAN MEAN    FROM DEG  DEG            MAX MAX MIN MIN 
 YR MO MAX  MIN  MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 19 1 12.7  0.3  5.5 -1.8  293   0 18.9  6 -4.2  11  0  0  17  0
 19 2 17.2  2.6  8.9  1.0  180   1 24.2 27 -2.7  4  0  0  5  0
 19 3 18.7  5.3 11.7  1.1  126   1 24.8 23  1.9  30  0  0  0  0
 19 4 18.1  7.9 12.7 -1.2  83   0 21.3 13  2.5  5  0  0  0  0
 19 5 21.6  9.6 15.5 -2.0  52   9 26.6 31  3.3  6  0  0  0  0
 19 6 29.6 14.7 21.9  0.2  10  90 43.8 28  8.9  12  8  0  0  0
 19 7 31.9 19.3 25.3  0.9   0  145 35.6  4 14.7  28  18  0  0  0
 19 8 31.7 18.5 24.7  1.0   0  132 34.6 10 13.6  21  18  0  0  0
 19 9 27.4 14.9 20.3  0.0   3  49 33.1 17 11.2  6  1  0  0  0
 19 10 23.4 12.6 17.3  0.7  23  14 28.2  1  8.6  16  0  0  0  0
 19 11 15.9  5.4 10.1 -1.3  158   0 23.2  2 -1.1  19  0  0  2  0
 19 12 13.8  4.8  8.8  1.2  62   0 16.1  6  0.8  3  0  0  0  0
------------------------------------------------------------------------------------
    22.4 10.0 15.7 -0.0  990  440 43.8 JUN -4.2 JAN  45  0  24  0

                PRECIPITATION (mm)

        DEP.  MAX    DAYS OF RAIN 
        FROM  OBS.     OVER
 YR MO TOTAL NORM  DAY DATE .2  2  20
---------------------------------------------
 19 1 11.6 -19.0  6.8  20  11  1  0
 19 2  2.0 -34.0  1.4  2  4  0  0
 19 3  7.8 -49.5  6.4  13  3  1  0
 19 4 40.0  -9.6 11.8  3  12  5  0
 19 5 60.8  5.4 23.4  18  12  6  1
 19 6 11.6 -17.9 11.2  11  3  1  0
 19 7 29.6 -13.5 24.0  9  6  2  1
 19 8  7.0 -53.1  2.2  27  6  2  0
 19 9 55.4  -3.0 21.8  10  14  6  1
 19 10 101.4  40.6 68.6  23  13  4  2
 19 11 32.8 -38.6 13.0  22  17  4  0
 19 12 113.4  84.1 82.4  4  8  2  2
---------------------------------------------
    473.5-108.0 82.4 DEC 109  34  7

                WIND SPEED (km/hr)
             DOM
 YR MO  AVG. HI  DATE DIR
---------------------------------
 19 1  0.6 62.8  25  NNE
 19 2  0.3 45.1  10  SSE
 19 3  1.0 62.8  26  NNE
 19 4  1.1 57.9  24  SSE
 19 5  1.3 53.1  12  SSE
 19 6  2.2 46.7  18  SSE
 19 7  2.3 41.8  27  SSE
 19 8  2.4 43.5  17  SSE
 19 9  1.8 41.8  11  NNE
 19 10  1.3 43.5  23  SSE
 19 11  1.3 59.5  3  SSE
 19 12  2.5 41.8  10  NNE
---------------------------------
     1.5 62.8 JAN SSE

					Hivern  -  Primavera  -  Estiu  -  Tardor

Obra de pluriversal està subjecta a una llicència de Reconeixement -No comercial-
sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons