Resums anuals

Aquestes taules en format NOAA descriuen el valors mensuals de temperatura, precipitació i vent (màximes, mínimes i mitjanes) de l'any en curs i la seva desviació respecte a uns valors mensuals normals (DEP. FROM NORM).

Aquests valors normals s'han calculat a partir de les dades 2006-2015 de la mateixa estació.Sumari climatològic anual 2018
Seleccioni un any


					              ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: girona-bonastruc CITY: Girona  STATE: Catalunya 
ELEV:  93 m LAT: 41° 59' 11" N LONG:  2° 49' 15" E

        TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.0, COOL BASE 24.0
             DEP. HEAT COOL                     
    MEAN MEAN    FROM DEG  DEG            MAX MAX MIN MIN 
 YR MO MAX  MIN  MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 18 1 14.6  4.1  8.8  1.5  286   0 20.1  4 -0.9  13  0  0  2  0
 18 2 10.7  1.2  5.5 -2.4  350   0 18.8 15 -3.8  9  0  0  12  0
 18 3 16.1  4.5 10.0 -0.6  185   0 22.1 10 -0.7  22  0  0  2  0
 18 4
 18 5
 18 6
 18 7
 18 8
 18 9
 18 10
 18 11
 18 12
------------------------------------------------------------------------------------
    13.7  3.2  8.0 -0.5  821   0 22.1 MAR -3.8 FEB  0  0  16  0

                PRECIPITATION (mm)

        DEP.  MAX    DAYS OF RAIN 
        FROM  OBS.     OVER
 YR MO TOTAL NORM  DAY DATE .2  2  20
---------------------------------------------
 18 1 41.6  11.0 25.6  7  15  3  1
 18 2 85.2  49.2 33.4  5  12  8  1
 18 3 23.8 -33.5  5.6  5  15  5  0
 18 4
 18 5
 18 6
 18 7
 18 8
 18 9
 18 10
 18 11
 18 12
---------------------------------------------
    150.6 26.7 33.4 FEB  42  16  2

                WIND SPEED (km/hr)
             DOM
 YR MO  AVG. HI  DATE DIR
---------------------------------
 18 1  1.9 46.7  5  SSE
 18 2  2.3 56.3  21  NNE
 18 3  4.7 66.0  21  SSE
 18 4
 18 5
 18 6
 18 7
 18 8
 18 9
 18 10
 18 11
 18 12
---------------------------------
     2.8 66.0 MAR SSE

					Hivern  -  Primavera  -  Estiu  -  Tardor

Obra de pluriversal està subjecta a una llicència de Reconeixement -No comercial-
sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons