Can Jordi 17457

41° 54.24' N | 002° 47.04' E | 137 m |

Qualitat de l'aire


EN PROVES
Detecció de la presència de diversos gasos en l'aire i radiació ambiental
L'aparell pot tenir lectures incorrectes. NO PLANIFIQUEU CAP ACTIVITAT EN FUNCIÓ D'AQUESTA INFORMACIÓ

Rang
1 dia 30 dies

Saltar a: CH2O   CO   CO2   NO2   O3   PM1.0   PM2.5   PM10   VOC   rad   sol

Acetona

L'acetona en l'aire prové de processos industrials. Exposició contínua màxima: 1000 ppm

top

Propà

Pot provenir de manera natural (matèria orgànica en descomposició) o bé per processos industrials
Exposició contínua màxima: 1000 ppm

top

Alcohols

Poden provenir de manera natural (matèria orgànica en descomposició) o bé per processos industrials
Exposició contínua màxima: 1000 ppm

top

Hidrogen

La presència d'hidrogen indica la presència d'hidrocarbus en l'aire
Exposició contínua màxima: 50 ppm

top

Radioactivitat

Exposició contínua màxima (no inhalada): 150 cpm

top

Radiació solartop