Can Jordi 17457

41° 54.24' N | 002° 47.04' E | 137 m |

Qualitat de l'aire


EN PROVES
Detecció de la presència de diversos gasos en l'aire i radiació ambiental
L'aparell pot tenir lectures incorrectes. NO PLANIFIQUEU CAP ACTIVITAT EN FUNCIÓ D'AQUESTA INFORMACIÓ

Rang
1 dia 30 dies

Saltar a: CH2O   CO   CO2   NO2   O3   PM1.0   PM2.5   PM10   VOC   rad   sol

Formaldehid

Exposició contínua màxima: 0.15 mg/m3

top

Monòxid de carboni

Exposició contínua màxima: 9 ppm

top

Diòxid de carboni (co2):

Exposició contínua màxima: 5000 ppm

top

Diòxid de nitrògen

Exposició contínua màxima: 5 ppm. (el sensor només llegeix fins a 7 ppm)

top

Ozó (o3):

Exposició contínua màxima: 0.09 ppm

top

PM1.0

Exposició contínua màxima: 10 µg/m3

top

PM2.5

Exposició contínua màxima: 20 µg/m3

top

PM10

Exposició contínua màxima: 40 µg/m3

top

Compostos orgànics volàtils

Exposició contínua màxima: 0

top

Radioactivitat

Exposició contínua màxima (no inhalada): 150 cpm

top

Radiació solartop