Can Jordi 17457

41° 54.24' N | 002° 47.04' E | 137 m |

Qualitat de l'aire


EN PROVES
Detecció de la presència de diversos gasos en l'aire i radiació ambiental
L'aparell pot tenir lectures incorrectes. NO PLANIFIQUEU CAP ACTIVITAT EN FUNCIÓ D'AQUESTA INFORMACIÓ

Rang
1 dia 30 dies

Saltar a: CH2O   CO   CO2   NO2   O3   PM1.0   PM2.5   PM10   VOC   rad   sol

Formaldehid

És un gas d'olor forta i irritant. Exposició contínua màxima: 0.15 mg/m3

top

Monòxid de carboni

Gas incolor, inodor i insípid que és una mica més lleuger que l'aire.
És altament tòxic pels humans i els animals en grans quantitats. Exposició contínua màxima: 9 ppm

top

Diòxid de carboni

A temperatura ambient es presenta en forma de gas incolor, inodor i insípid.
En concentracions altes pot provocar intoxicació per diòxid de carboni. Exposició contínua màxima: 5000 ppm

top

Diòxid de nitrògen

És un gas de color marró-groguenc i és soluble en aigua. És tòxic per inhalació.
Exposició contínua màxima: 5 ppm. (el sensor només llegeix fins a 7 ppm)

top

Ozó

És un gas de color blau pàl·lid i amb una olor picant, com la que es pot percebre després d'una tempesta elèctrica.
Exposició contínua màxima: 0.09 ppm

top

PM1.0

Petites partícules sòlides o líquides disperses a l'atmosfera, amb un diàmetre igual o inferior a 1 µm.
Exposició contínua màxima: 10 µg/m3. Els pics poden ser resultat d'un episodi de pluja.

top

PM2.5

Petites partícules sòlides o líquides disperses a l'atmosfera, amb un diàmetre entre 1 i 2.5 µm.
Exposició contínua màxima: 20 µg/m3. Els pics poden ser resultat d'un episodi de pluja.

top

PM10

Petites partícules sòlides o líquides disperses a l'atmosfera, amb un diàmetre igual o inferior a 10 µm.
Filtrades pels pulmons. Exposició contínua màxima: 40 µg/m3. Els pics poden ser resultat d'un episodi de pluja.

top

Compostos orgànics volàtils

És el nom col·lectiu per a compostos químics orgànics que s'evaporen a temperatura i pressió ambientals
generant vapors, que poden ser precursors de l'ozó a l'atmosfera. Exemples: butà, propà, xilè, alcohol butílic, acetona, etc...
Exposició contínua màxima: 0

top

Radioactivitat

Exposició contínua màxima (no inhalada): 150 cpm

top

Radiació solartop