Can Jordi 17457

41° 54.24' N | 002° 47.04' E | 137 m |

Qualitat de l'aire


EN PROVES

Monitor de qualitat ambiental

Els diferents sensors poden tenir lectures incorrectes fruit d'avaria, contaminació o falta de calibratge.
Els pics simultanis en gasos i partícules solen provenir del fum de llenya
NO PLANIFIQUEU CAP ACTIVITAT EN FUNCIÓ D'AQUESTA INFORMACIÓ NI PRENEU COM A ABSOLUTS ELS VALORS

Rang
1 dia 30 dies

Saltar a: Acetona   H2   Alcohols   rad   sol

Propà

Pot provenir de manera natural (matèria orgànica en descomposició) o bé per processos industrials
Exposició contínua màxima: 1000 ppm

top

Acetona

L'acetona en l'aire prové de processos industrials. Exposició contínua màxima: 1000 ppm

top

Hidrògen

La presència d'hidrògen indica la presència d'hidrocarbus en l'aire
Exposició contínua màxima: 50 ppm

top

Alcohols

Poden provenir de manera natural (matèria orgànica en descomposició) o bé per processos industrials
Exposició contínua màxima: 1000 ppm

top

Radioactivitat

Exposició contínua màxima (no inhalada/ingerida): 150 cpm

top

Radiació solartop

Vector del vent


top
Nota: per exposició màxima continuada es refereix a les 24 hores del dia